برای دانشجویانم

کاربلاگ های درسی // سید محمود نجاتی حسینی

"اندیشه ورزی مسلمین - در-امراجتماعی":

ملاحظاتی تئوریک درباره مطالعه متون کلاسیک

(سیدمحمود نجاتی حسینی– مدرس" تاریخ تفکراجتماعی دراسلام"/ آذر94)

***

اشاره

کلاف سردرگم مطالعه آثار و متون تخصصی که منتسب به اندیشه ورزی اجتماعی مسلمین است ، ما را وامی دارد تا تامل دقیق در این حوزه بلاتکلیف و رهاشده به حال خود داشته باشیم (‌که البته درعین حال مدعیان و متولیان زیادی نیز دارد!؟). زین روی نگارنده با توجه به تجربه زیسته معرفتی اندکی که دراین چند صباح از تبرک تدریس دروس منتسب به این حوزه از دانش های انسانی تمدن اسلامی  داشته (‌منظوردروس دانشگاهی است با نام های متنوعی مانند:"اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان"،"تاریخ تفکراجتماعی دراسلام"،"روش شناسی اندیشمندان مسلمان " ، "متفکران اجتماعی مسلمان" )برآن است که به سهم خودتلاش نمایدتا پرتوی ولو اندک برروشن شدن مسیرمطالعات تخصصی "اندیشه اجتماعی در اسلام"یا هرعنوان مرتبط دیگربا این مضمون داشته باشد.خصوصا در این میان تاکید ما بر نحوه مطالعه متون تخصصی موجود مرتبط در پیوند با مضمون " اندیشه ورزی مسلمین – در - امر اجتماعی" است . این مهم هم برای نهادهای علمی برنامه ریزی ذیربط سودمند است (‌مانند سمت،‌ مرکزنشر دانشگاهی،‌ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و....) ،‌هم برای محققین این حوزه ضروری است و هم برای مدرسین این دروس الزامی است و نیز برای دانشجویان که مخاطبان و مصرف کنندگان این نوع کلاس های مرتبط با موضوع تفکر اجتماعی در اسلام هستند.

تذکر


برچسب‌ها: تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام 5
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 16:43  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

بحث کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

(‌"علم" و "غیرعلم " ازمنظر"فلسفه علم")

(‌دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی :جلسات 27 مهر،4 و 18 آبان 1394 )

"حکمت"  wisdom و "متافیزیک " metaphysic

اشاره

در فلسفه علم ،‌ پرداختن به مساله مهم تمایز"علم" از"غیرعلم" non-science  دیده می شود . در این مورد در ادبیات "فلسفه علم"(‌به نمونه به این منابع فارسی شده نگاه شود :اوکاشا1387 ؛‌چالمرز1389 ؛‌ پاپینیو1391 ؛ روزنبرگ 1384؛ لیدمان1390؛ گیلیس 1381 ؛ سروش 1388 ؛ کاپالدی 1377) عمدتا بحث بر سر بزرگداشت مقام شامخ  "علم"  است که آن را از هر نوع شناخت و آگاهی و دانشی که  منطبق با  منطق معرفت شناختی علم نیست  ، ومی توان آن ها را "غیر علم " نامید، مجزا می سازد .در این میان البته باید بین سه مقوله تفاوت ماهوی قاِئل شد ، بین علم با :


برچسب‌ها: فلسفه علوم اجتماعی 4
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 8:12  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

ملاحظاتی درباره " فلسفه علم اجتماعی تجربی "

( مباحثی برای کلاس فلسفه علوم اجتماعی،دانشگاه تهران،دانشکده علوم اجتماعی، 29  آبان 1394)

اشاره

بخش اعظم مباحث جاری در فلسفه علوم اجتماعی ( نسخه کلاسیک ) معطوف شده است به مناقشه بر سرماهیت وشان  و مقام  وکاربست تجربه گرایی ( ناتورالیزم ،آمپیریزم و پوزیتویزم) و واقع گرایی ( رئالیزم ) درعلوم اجتماعی (:جامعه شناسی ، انسان شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، جمعیت شناسی ، تاریخ ، اقتصاد ، علم سیاست و حقوق) .


برچسب‌ها: فلسفه علوم اجتماعی3
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 19:17  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

"صوربنیانی حیات دینی" (‌دورکیم 1912 ) را"چگونه خوانش کنیم "؟

(‌بحث کلاس جامعه شناسی دین :دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه جامعه شناسی ،‌مقطع دکترا،‌جلسه 18 آبان 1394 )‌

اشاره

بحث ازخوانش  reading(‌قرائت) متون تخصصی،‌که با خواندن معمولی متون عمومی(‌ادبی،‌علمی  تخیلی،‌تاریخی،رمان،‌شعرو...)‌بسی متفاوت است،‌نه تنها ازحیث تئوریک(‌که دراین جا مدنظرما نیست) بلکه ازحیث کاربردی(‌که دراین جا مدنظرما است)حائز اهمیت است.این امرخصوصا برای فهم متون تخصصی text books علم اجتماعی  و مولف متن author بسیارضروری است ،‌به چند دلیل :


برچسب‌ها: جامعه شناسی دین 5
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:39  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت جامعه شناسی دین

نسبت"علم و دین"ازمنظر دورکیم [بخش اول]

( به روایت"صوربنیانی حیات دینی"1393 )

( دانشگاه آزاد تهران مرکزی،گروه جامعه شناسی،14 آبان 1394 )   

اشاره

در صوربنیانی حیات دینی(1912)[فارسی شده1383و1393،ترجمه باقرپرهام،تهران،نشرمرکز] دورکیم در"نتیجه گیری"کتاب(صص575-620 ) به تفصیل یکی ازنظریه های معروف اش را مطرح میکند که اکنون درجامعه شناسی های دین،شناخت،علم مورد توجه است.نظربه اهمیت مفاد این نظریه ازمنظرجامعه شناسی دین ما به طورمختصرآن را درقالب چند "عنوان – تز" مرتب نموده ایم، و سپس عین نظردورکیم را ذیل هرفقره نیز آورده ایم . امید این که دانشجویان کلاسهای جامعه شناسی دین وسایرعلاقمندان ومخاطبان مرتبط ، تفصیل آن ها را درمتن اصلی مطالعه نمایند.


برچسب‌ها: جامعه شناسی دین 4
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 0:1  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

"احساس مذهبی درعصرحاضر" (دورکیم ،1914 )

( دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه جامعه شناسی:12 آبان 1394 )

اشاره

امیل دورکیم به موازات تالیف اثرسترگ خویش درحوزه دین شناسی اجتماعی("صورابتدایی حیات دینی"1912) به دعوت " اتحادیه آزاداندیشان  و مومنان آزاده فرانسه" درسال 1914 میلادی سخن رانی مهم ومعنوی گرا را به مناسبت بررسی کتاب " صورابتدایی حیات دینی" ایراد می کند تحت عنوان:احساس مذهبی درعصرحاضر.با توجه به اهمیت زیاد اینمتن هم برای فهم ماهیت اجتماعی معنوی دین درعصر مدرن و هم شناخت دقیق وعمیق جامعه شناسی دین دورکیمی، من از طریق هنر- فن "بازخوانی" تلاش کرده ام تا تزهای کلیدی آن را استخراج و مرتب کنم.امیدوارم که دانشجویان کلاسهای جامعه شناسی دین ضمن تامل عمیق  در این تزها،دوباره متن به زیبایی فارسی شده این سخنرانی(توسط دکتر سارا شریعتی مزینانی)را به دقت وبارها وبارها بخوانند!(نک به کتاب:هانری دروش 1386 ،جامعه شناسی درمواجهه با دین،ترجمه وتالیف سارا شریعتی مزینانی، تهران، نشر کوچک، صص 150- 160 ) .


برچسب‌ها: جامعه شناسی دین 3
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 9:44  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی – جامعه شناسی دین

(دانشگاه آزاد تهران مرکزی – گروه جامعه شناسی :جلسات 3،5 و10 آبان 1394 )

اشاره

یادداشت حاضر، خلاصه ای است ازمباحث کلاسی جامعه شناسی دین(ارشد ودکترا) این جانب ؛ که به صورت مدل تحلیل برای فهم سه نظریه کلیدی در جامعه شناسی های دین کلاسیک و مدرن طرح شده است.این ها به ترتیب تحول تئوریک درجامعه شناسی دین عبارتند از:

1) نظریه سرشت وسرنوشت اجتماعی دین ودین داری دردو جهان سنتی ومدرن(برگرفته ازآرای کنت، مارکس،دورکیم، وبر،زیمل)

2) نظریه عرفی شدن اجتماعی مفهوم خدا وشرعی شدن مفهوم جامعه (محوریت زدایی اجتماعی ازالاهیات سنتی خدامحوربا تمرکزبرتزمعروف دورکیم )

3) نظریه شان دین وعلم (افول واوج) دردوجهان سنتی ومدرن ( با تمرکز بر تزمعروف دورکیم )

تذکرتئوریک


برچسب‌ها: جامعه شناسی دین 2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 22:12  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

( درس تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی،گروه جامعه شناسی، ابان 94 )

اشاره

آن چه ملاحظه میکنید ویرایش شده یادداشت هایی از کلاس این جانب است که توسط خانم الهام اشراقی از دانشجویان کلاس تهیه شده است.با سپاس از ایشان. اما برای رعایت حال فکری دانشجویانم ! وسهولت فهم ، مطالب به صورت تز مرتب شده اند .   

الف) چرا اندیشه اجتماعی در اسلام در مقایسه با غرب به صورت مدون شکل نگرفت؟


برچسب‌ها: تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام 4
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 15:19  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

درباره فلسفه( های)علوم اجتماعی  متعارف و متعارض

(‌روایت های مدرن ،‌پست مدرن ، فمنیستی /‌ قرائت آلترناتیو)‌

سید محمود نجاتی حسینی –  طلبه مدرس فلسفه علوم اجتماعی 

اشاره

این نوشتار وبلاگی ،‌ ویرایشی است نوازمباحث کلاسی این جانب(دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی ،‌دوره کارشناسی علوم اجتماعی،1390 تا1393 )‌ که به عنوان مبانی فهم مباحث ترم جاری (مهر ‌1394  -  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) به رویت ونظر دانشجویانم ودیگرعلاقمندان  و مخاطبان می رسد.امید آن که سودمند افتد.

پیش نوشت 

تمام تلاش من  دراین نوشتار وبلاگی معطوف به این شده است که سه روایت متنازع فیه  ازتعابیر رایج  و مطرح در فلسفه های علوم اجتماعی که عبارتنداز: روایت مدرن (‌دورکیمی - ‌مارکسی  / وبری – زیملی)‌؛ روایت پست مدرن (‌فوکویی )‌ و روایت فمنیستی را نشان دهم. این ها در اصل فلسفه های علوم اجتماعی  متعارف ( معمول )  و متعارض ( نا معمول )  اند . در ذیل این روایت های جهانی غربی عام شده ، دغدغه این را نیز داشته ام که  قرائت غیرغربی اسلامی ایرانی و محلی و خاص غیر جهانی ضد علوم انسانی غربی را نیز که ذیل  پروژه علم دینی و با عنوان  علوم انسانی اسلامی به صورتی مناقشه آمیز درآمده است؛‌هم صرفا ازمنظر منصفانه  فلسفه علوم اجتماعی  طرح بحث کنم . من عنوان این قرائت را آلترناتیو (‌بدیل و جایگزین )‌ نامیده ام .


برچسب‌ها: فلسفه علوم اجتماعی2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ساعت 22:21  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

درسهای فلسفه علوم اجتماعی

(دانشگاه تهران : دانشکده علوم اجتماعی ، کارشناسی علوم اجتماعی - مهر94 )

الف) تزهایی در باره ماهیت "علم(science   ) فلسفه علم (science  philosophy of )  فلسفه علوم اجتماعی    ( philosophy of Social science   )

تز 1) علم معرفتی است تجربی درباره جهان (طبیعی / انسانی { اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی حقوقی، اخلاقی} ) با شئوناتی  متدیک و سیستماتیک .

تز 2 ) علم به این معنا با مساله ای خاص آغاز و به طرح  پرسش هایی  در خصوص "چرایی – چیستی – چگونگی" طرز کار جهان های طبیعی و انسانی می انجامد .

تز 3 ) علم به عنوان یک دستگاه معرفتی  را می توان متشکل ازچند لایه دانست: مقدمات(موضوع و هدف )؛ مبانی ( مسایل ، مفروضات )  ؛ منطق ( روش ، فرضیات ، نظریه ، تبیین ، پیش بینی )  ، مهندسی ( کنترل و کاربرد )


برچسب‌ها: فلسفه علوم اجتماعی1
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 20:57  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

*{توضیح: این نوشتار خلاصه مباحث این جانب در چند جلسه کلاس درس اندیشه های اجتماعی متفکران اسلامی 1 (دانشگاه آزاد تهران مرکزی - گروه جامعه شناسی: " ارشد جامعه شناسی" - مهر ماه 1394) است ؛ که توسط سرکار خانم سمیه اشراقی دانشجوی محترمه این کلاس تنظیم شده است. به این وسیله از مشارالیها به خاطر این تلاش تشکر می شود}

اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان

منظور از اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان، یعنی اندیشه اجتماعی متفکرینی که در جهان اسلام و یا خارج از جهان اسلام زندگی می کنند ولی مسلمان هستند.

یکی از مهمترین نکته هایی که وجود دارد این است در خود غرب هم یک حوزه دانشی و پژوهشی به نام اندیشه های اجتماعی متفکرین مسیحی وجود دارد ..منظور از متفکرین مسیحی یعنی آنها هم دقیقا منظور مذهبی دارند و منظورشان اندیشه های اجتماعی آن دسته از آبا کلیسا است که در ضمن کشیش بودن اندیشه های اجتماعی هم داشتند و دارند.


برچسب‌ها: تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 3
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:6  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

خلاصه درس:تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

دانشگاه آزاد تهران مرکزی : گروه جامعه شناسی(‌جلسه 28 مهر 1394 )

1-  جایزبودن مفهوم" تفکر– در– امر اجتماعی" (تفکراندیشمندان مسلمان درباره امراجتماعی )

به نظر می رسد به چند دلیل لازم است به جای مفهوم رایج "تفکر اجتماعی دراسلام" از مفهوم منطقا و تجربتا مناسب تر مانند "تفکر– در– امر اجتماعی" ( تفکر اندیشمندان مسلمان درباره امر اجتماعی) استفاده کرد:


برچسب‌ها: تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام 2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:37  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

   جامعه شناسی دین

{دوره های: ارشد جامعه شناسی و دکترای جامعه شناسی فرهنگی }

( دانشگاه آزاد تهران مرکزی جلسات :  26 و 28 مهر 1394 )

الف) مقایسه دین پژوهی های سنتی و مدرن 

1-   تعریف سنتی دین (‌ مجموعه شرایع و احکام امر شده از جانب خداوند؛توسط پیامبران ؛‌ برای بشر ؛ جهت تامین سعادت دنیوی و اخروی )

2-   تعریف مدرن و جامعه شناختی دین{نسخه دورکیمی } (‌ باورها و عملکردهای مربوط  به امر مقدس که قاِئلان و کاورزان به ان را تحت یک اجتماع اخلاقی ذیل عنوان کلیسا{مسجد،‌ کنیسه،‌دیر،‌معبد} متحد می سازد)// {نسخه وبری } ( مجموعه پاسخ های منسجم  به مسایل وجودی انسان {مرگ ،‌زندگی،‌خیر ، شر ،‌ معاد ،‌ آخرت ،‌ رستگاری و....} که توسط فرهنگ های دینی ساخته پرداخته شده و به صورت اجتماعی در قالب کنش های متنوع نمایان می شود )

3-   مقایسه فضای مفهومی دو دین پژوهی : سنتی و دورکیمی  

1.دین پژوهی سنتی

2.دین پژوهی دورکیمی

خدا

امر مقدس

امر الهی

امر اجتماعی

شریعت

باورها و کردارها

پیامبران

جامعه

سعادت

همبستگی

آخرت

جامعه

 

 

 

4-   گفتمان کاوی دین پژوهی های سنتی و دورکیمی بر مبنای مدل لاکلائو و موفه 

1.مفاهیم کلیدی

دین ، دین داری ،‌زندگی دینی ،‌ اجتماع دینی ‌

2.دال مرکزی

تعریف  سنتی (‌خداوند)‌

تعریف مدرن (‌جامعه )

3.دال های شناور

دین داری سنتی

(متن مقدس؛‌ پیامبر؛شریعت؛‌تدین و تعبد و تشرع  )

دین داری مدرن

(فرهنگ دینی ؛‌کنش های دینی ؛‌گروه های دینی؛ پدپده ها ی دینی ؛‌

 


برچسب‌ها: جامعه شناسی دین 1
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ساعت 9:2  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

چکیده بحث کلاسی

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

دانشگاه آزاد تهران مرکزی – گروه جامعه شناسی (‌جلسه 21 مهر1394)

1-      اهمیت فهم  سه مولفه  مبنایی

امرتفکر (‌ آرای منطقا مستدل و منسجم در باره یک یا چند موضوع درحوزه دانش )

امراجتماعی (‌امراجتماعی به مثابه امر مرتبط با دو مقوله مهم  : زندگی جمعی  و انسان اجتماعی و نسبت دوسویه تعاملی  یا تقابلی میان این دو )

امر اسلامی (‌ امر چند لایه ای و چند وجهی  مرتب شده به صورت : اسلام 1 {‌اسلام مندرج د رمتن مقدس = قران } ‌اسلام 2  { اسلام  مندرج درسنت النبی ص و سنت معصوم ع = حدیث } اسلام 3 {اسلام مندرج در فرهنگ و معارف و دانش های تمدن اسلامی = فلسفه ،‌کلام،‌فقه،‌عرفان،ادبیات،‌تاریخ }‌اسلام 4 و 5 {‌اسلام  گرایی متجلی درتاریخ اجتماعی فرهنگی سیاسی // اسلام گرایی متجلی در زیست روزمره مسلمین } .

2-      رویه متدیک و سیستماتیک فهم تفکر اجتماعی دراسلام  

تاریخ اندیشه ها history of ideas  وتاریخ فکری intellectual history (شناخت منضبط تکوین ایده ها در طول زمان با عنایت به خاستگاه ،‌مکانیزم و اثار و تبعات و نیز تحلیل محتوای ان ها برحسب موازین معرفت شناسی ،‌ هستی شناسی ،‌ ارزش شناسی )‌

تاریخ فرهنگی و اجتماعی  Social and  cultural history ( شناخت فرم و محتوای ایده ها و افکار بر حسب ساختارهای اجتماعی فرهنگی جامعه مورد بررسی )‌ 

* دو سوال  مبنایی  آغازین برای تامل   

الف) سوال معرفت شناختی : چرا نمی توان از شکل گیری تفکراجتماعی در اسلام به معنای موصوف آن (‌درمقایسه با وضع تفکراجتماعی در یونان ،‌غرب  مسیحی  سده ها ی میانه ، ‌رنسانس و دوران مدرنیته )‌ آن گونه که بایسته و شایسته وضع تمدنی اسلام است ،‌ دفاع نمود ؟

ب)‌ سوال هستی شناختی : چرا نمی توان با قوت تمام از وجود جامعه soceitas/cevitas/ society  به معنای غربی آن درزیست جهان اسلامی دوران سنت (‌سده های 1 تا 12 ه.ق / 8 تا 18 میلادی)‌ وحتی  دوران های مواجهه با مدرنیته غربی(‌سده 13ه.ق / 19 میلادی )‌ و شبه مدرنیته (‌سده 14 ه.ق / 20 میلادی )  دفاع نمود؟  


برچسب‌ها: تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:46  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

http://www.jamaran.ir/fa/n93483/

لینک مصاحبه  من  با سایت جماران 

موضوع انومی فرهنگی 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:32  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

 یک استاد دانشگاه در گفت وگو با جماران وضعيت فرهنگی ایران از منظر جامعه شناسی را بررسی کرد؛ تاثيرات فرهنگ جوامع برشکل گيری تقلب اقتصادی٬فساد سياسی و رياکاری مذهبی

کد خبر: 92773 | تاریخ خبر: 29/04/1394

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ­ تهران

سيد محمود نجاتی حسينی سرپرست گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری به بررسی وضعيت فرهنگی و ناهنجاری های فرهنگی که در کشور وجود دارد پرداخت. وی در گفت و گو با خبرنگار جماران مشکلات فرهنگی را مصداق هایی از وضعيت نامطلوب اجتماعی و نامطبوع فرهنگی و به عبارت دقيق تر برخی وضعيت ها ی زیستی در یک جامعه را نشانی از امر نرمال یا برعکس امر آنرمال دانست.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:5  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | انالیز نمرات ازمون فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

کارشناسی ارتباطات اجتماعی

ترم مهر 92

N=34

درصد

فراوانی

نمره

6

2

18

20/5

7

17

23

8

16

20/5

7

15

18

6

14

3

1

13

6

2

12

3

1

10

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:13  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 


انالیز اماری نمره ازمون فلسفه علوم اجتماعی

ارشد جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی

دانشگاه ازاد- ترم مهر92

n=29))

نمره

فراوانی دانشجویان

درصد

18

1

3

17

3

10

13

3

10

16

4

14

15

5

17

14

6

21

12

7

24

*نمرات  نیزهفته آینده وارد سایت خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:29  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

نوشتار زیر  متن مصاحبه این جانب با ماهنامه "سوره اندیشه" ( حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی )  است که با عنوان :

فراتر از علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه : در باره تدریس فلسفه علوم اجتماعی 

در بخش علوم انسانی - ضمیمه اسفار این ماهنامه ( شماره 68-69 / اردی بهشت و خرداد 1392 صص 36 و 37 ) امده است .

***


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 17:44  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

* مطلب زیر در نشریه انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران

(سال سوم/ شماره 31 / یکشنبه 1 دی 1392 / ویژه نامه اربعین حسینی  / صص 23 و 24 )

منتشر شده است .

***

متن گفتگوی درخواستی مجله انجمن علمی دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی

ویژه نامه "علم ، دین و رسانه" آذر 92

سید محمود نجاتی حسینی

[مدیر بخش جامعه شناسی دین – موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران]

*** 

سوال 1 : نسبت علم و دین  در جامعه مدرن

در این زمینه  دست کم می توان از 3 منظر تخصصی قابل مناقشه یاد کرد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:42  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

*خطبه حضرت امیر ع هنگام غسل دادن رسول الله ص

((پدر و مادرم فدای تو باد ای پیامبر خدای ص؛

با مرگ تو رشته ای برید که درمرگ جزتو کسی  چنان ندید؛

پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان ؛

 چنان که مرگت دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت ؛

و اگر نه این است که به شکیبایی امر فرمودی ، و از بیتابی نهی کردی ،

اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می بردیم؛

و درد هم چنان بی درمان می ماند؛

و این زاری و بی قراری در فقدان تو اندک است ؛

لیکن مرگ را باز نتوان گرداند، و نه کس را از آن توان رهاند؛

پدر و مادرم فدای تو باد ای پیامبر خدای ص؛

ما را در پیشگاه پروردگارت به یادآور و درخاطرخود نگاه دار)).

[نهج البلاغه / ترجمه مرحوم  سید جعفر شهیدی ، خطبه 235 ،ص 266 ]

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:40  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

درسگفتار فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران (یک دی 92 )

* دو پرسش کلیدی انتقادی  از"آرای مرتبط با علم دینی"

** اشاره رئوس برخی از این مباحث در آخرین جلسه کلاس (یک شنبه اول دی 92 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) به مجمل گفته شد .

اینک تفصیل مدون آن ها  و البته با اضافات جدیدتر در این جا برای استفاده دانش جویان می آید.امید آن که مثمر ثمر واقع شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ساعت 10:22  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

( دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی 10 آذر1392 )

*در باره علم و دین: چالش فلسفه علم و فلسفه دین و تسری آن به فلسفه علوم انسانی

  (1 ) نسبت علم و دین در منظر فلسفه  غربی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:26  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

نتایج نظر سنجی از مخاطبان وبلاگ درسی  س.م. نجاتی حسینی

www.For-mystudents.blogfa.com

(خرداد 1388 تا آذر1392 )

[تا چه اندازه مطالب وبلاگ برای شما جالب است؟]

n=286

175

62 درصد

زیاد

57

20 درصد

متوسط

54

18 درصد

کم

+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:5  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت های کلاسی جامعه شناسی حقوق

(دانشگاه آزاد 6 آذر 92 )

                              *خاستگاه و منابع حقوق موضوعه


1.منابع حقوق

[عرف/ قانون/ رویه قضایی/ دکترین حقوقی]


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:25  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

( دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی 3 آذر 92 )

*فلسفه علوم انسانی فوکویی : تبارشناسی فوکویی از علوم انسانی

(هم سویگی تاریخی اجتماعی ذاتی "قدرت- حقیقت دانش" )

                                (1) تبارشناسی / قدرت/ حقیقت             

11.ماهیت تبارشناسی genealogy

[ توصیف تاریخی اجتماعی نسب ها و نسبت های میان پدیده ها و سلسله مراتب بروز و ظهور آن ها از حیث انقطاع و تکثر و مفصل بندی شان و رابطه شان با مقوله "قدرت" و"دانش" ]


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 10:28  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

(دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی:5 آبان1392 )

                                           [ فلسفه های علم متعارض 3 ]

                        < پست مدرنیزم  وعلم  - شناخت >

*علم شناسی  فلسفی – اجتماعی پست مدرنی نک گلن وارد (1383 ) پست مدرنیزم ، قادر فخر رنجبر و ابوذر کرمی ، تهران، ماهی ؛

یان کرایب و تد بنتون (1384 ) فلسفه علوم اجتماعی ، شهناز مسمی پرست ، تهران، آگه.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:12  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

(دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی:5 آبان1392 )

          [ فلسفه های علم متعارض 2 ]

       < فمنیزم وعلم >

 

 *علم شناسی فمنیستیY

1.خاستگاه معرفتی اجتماعی علم شناسی فمنیستی

[نقد جریان مسلط علم در دهه 1960 میلادی از زاویه فیلسوفان متعارف علم

با هدف نشان دان عدم کفایت علم در ایضاح واقعیت های تجربی ]

[تقویت و تشدید مطالعات فمنیستی با نقد جنسیت گرایی مردانه آنان ] Y نک نک ساندرا هاردینگ 1382 : دانش های فمنیستی  -  در"دایره المعارف  فمنیزم راتلج" ، قم - ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ، حوزه علمیه خواهران .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:2  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

(دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی:29 مهر1392 )

           [ فلسفه های علم متعارض 1 ]

         < فمنیزم  و شناخت >

* معرفت شناسی فمنیستیa

1.دستور کارفمنیستی

[بحث انتقادی در باره خصلت مردانه علم و معرفت شناسی ]

[ارائه راهبردهای روشی نظری زنانه برای حل مساله علم مردانه ]a  ) نک لوراین کد 1382 : دانش های فمنیستی  -  دایره المعارف  فمنیزم راتلج ، قم ،

ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ، حوزه علمیه خواهران .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:53  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

یادداشت کلاس جامعه شناسی حقوق

(دانشگاه آزاد / 15 آبان ماه1392)

 

*برخي نظريه هاي دانش حقوقي: حقوق عيني و حقوق ذهنيa

1)       معناي عينيت حقوقي/ حقوق عيني و حقوق ذهني

(A خصايص حق،ادعا،تكليف به مسئوليت، مطالبه، ضمانت

(B سازندگان حق ووظيفه قانوني

[ابژه حقوقي< شخص دوم=موظف> +سوژه حقوقي< شخص اول= محق>]a دل وكيو 1388: فلسفه حقوق، جواد واحدي، تهران، الميزان.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ساعت 20:18  توسط سید محمود نجاتی حسینی   | 

مطالب قدیمی‌تر